Zastosowanie naczep chłodniczych

ByDess

Zastosowanie naczep chłodniczych

Transport naczepami typu chłodnia podlega jurysdykcji konwencji ATP. Jest to umowa międzynarodowa regulująca zarówno przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych, jak i opisująca specjalne środki transportu przeznaczone do tych przewozów.

Jakie rodzaje naczep chłodniczych wyróżniamy?

Według konwencji ATP mamy kilka rodzajów pojazdów typu chłodnia:

 • Chłodnia typowa (F)

 • Lodownia (R)

 • Izoterma (I)

Dziś chcielibyśmy skupić się na zastosowaniu naczep chłodniczych. Obecnie mając firmę transportową, nie musimy inwestować dużych środków finansowych, chcąc okazjonalnie świadczyć usługi transportu chłodniami. W tego typu sytuacjach rozwiązaniem może być wynajęcie chłodni na czas niezbędny do realizacji danego zlecenia.

Ze względu na różne cechy szczególne przedmiotów wymagających w trakcie transportu zapewnienia stałej temperatury przewożenia, unikania jakiegokolwiek nagrzewania się ich.

 

Czym są chłodnie i jak działają?

Chłodnie to pojazdy izotermiczne, które dzięki zastosowanemu w nich urządzenia chłodniczego, umożliwiają obniżenie w średniej temperaturze zewnętrznej +30°C temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia. Dzięki mechanizmom chłodzącym opartym na mechanicznym agregacie sprężarkowym bądź urządzeniu absorpcyjnemu utrzymać niską temperaturę w następujących wartościach (t1):

Dla klas A, B i C z dowolnym ustalonym niemal stałym poziomem temperatury t1 o wartościach:

 • Klasa A. Środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie utrzymujące temperaturę: 0 °C ≤ t1 < +12 °C

 • Klasa B. Środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie utrzymujące temperaturę: – 10 °C ≤ t1 < +12 °C

 • Klasa C. Środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie utrzymujące temperaturę: – 20 °C ≤ t1 < +12 °C

Dla klas D, E i F z ustalonym niemal stałym poziomem temperatury t1 o wartościach:

 • Klasa D. Środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie utrzymujące temperaturę: t1 ≤ +2°C.

 • Klasa E. Środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie utrzymujące temperaturę t1 ≤ -10 °C

 • Klasa F. Środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie utrzymujące temperaturę: t1 ≤ -20°C

Gdzie znajduje zastosowanie przewóz towarów chłodniami?

Chłodnie wykorzystywane są przeważnie do przewozu różnego rodzaju artykułów spożywczych, ale nie tylko. Izolowane termicznie nadwozie jest niezbędne dla zapewnienia właściwych warunków termicznych takim towarom jak np.:

 • produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

 • wyroby cukiernicze,

 • wyroby i półprodukty mięsne,

 • ryby i owoce morza,

 • napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

 • leki,

 • półprodukty farmaceutyczne,

 • kosmetyki,

 • odczynniki chemiczne,

 • organiczne środki rolnicze,

 • rośliny i grzyby,

 • ładunki niebezpieczne.

 

Transport kriogeniczny w specjalistycznych chłodniach

Specjalnym rodzajem chłodni są lodownie, które wykorzystują placówki medyczne, uniwersytety, firmy farmaceutyczne i szpitale, firmy z branży spożywczej do przewozu produktów mrożonych, czyli w skrajnie niskiej temperaturze. Zwykle transport chłodniczy z użyciem suchego lodu dotyczy produktów medycznych i farmaceutycznych:

 • krew,

 • materiały biologiczne,

 • sprzęt medyczny,

 • narzędzia chirurgiczne,

 • organy,

 • lekarstwa.

About the Author

Dess administrator

Comments Are Closed!!!